• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

W dniu 10 września 2018 roku mgr Marzanna Gromotowicz, mgr Anna Kurzacz i mgr Karolina Wojtal, nauczycielki języka angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie wzięły udział w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym, jakim był Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Merytoryczny nadzór nad wydarzeniem sprawował prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski oraz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. Niezwykle bogaty program, wybitni prelegenci, możliwość wymiany dobrych praktyk w ramach TARGÓW PROJEKTÓW, doświadczenie nowoczesnej przestrzeni szkoleniowo-edukacyjnej znanej jako Mobilne Centrum Edukacyjne, złożyło się na obchody rocznicowe Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W wystąpieniu inauguracyjnym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała przedstawienie rekomendacji do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pani minister podkreśliła, że zgodnie z Kartą Nauczyciela doskonalenie zawodowe stało się dla nauczycieli obowiązkowe oraz nawiązała do rewolucji 4.0 i sztucznej inteligencji. Nadmieniła: „Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość wymusza różne działania związane z wypracowaniem, nauczeniem, przygotowaniem do nowych umiejętności, nie tylko cyfrowych, ale także krytycznego myślenia, dyskusji, współpracy oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia".

Organizatorzy podkreślili, że założeniem Kongresu jest wykazanie związku pomiędzy lepszą jakością kształcenia, a wzrostem kompetencji obywateli i poziomu ich przygotowania na wszelkie wyzwania związane z konkurencyjnością rynku pracy. Trzy zaplanowane części poświęcone były następującym kwestiom:

Część I: Ludzie i ich potencjał.
Część II: Pracownik w czasach rewolucji.
Część III: Wyzwania przyszłości.

Prof. Stefan Kwiatkowski podkreślił znaczenie kompetencji twardych i miękkich oraz konieczność świadomości jak wspierać uczniów, aby poradzili sobie w przyszłości. Dodał, iż etyka powinna być przed nawiasem wszystkich kompetencji. Martine Reicherts, dyrektor Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (2015-2017), w wykładzie w języku angielskim, podkreśliła, że Europa musi inwestować w dobrze wykształconych, kreatywnych i tolerancyjnych młodych ludzi. Przyznała, że do niedawna edukacja nie była traktowana w Unii Europejskiej należycie.

Obecnie sytuacja jest inna – coraz więcej polityków i wysokich rangą urzędników Unii jest świadomych ważności tzw. kompetencji miękkich i całego systemu wartości, na lekceważenie których nie można sobie pozwolić. W tej sytuacji obowiązkiem nauczycieli jest przekonywać młode pokolenie, że potrafi przygotować się na dobrą przyszłość. Program Erasmus + to jedno z najlepszych narzędzi do realizacji tego celu. W rozmowach kuluarowych słychać było dyskusje i przykłady realizacji tego projektu. Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE w wystąpieniu nawiązał do dyskusji o jakości edukacji szkolnej i jakości pracy nauczycieli. Rozważając kwestie dotyczące profilu współczesnego nauczyciela wskazał na wagę jego wiedzy, praktyki i zaangażowania/tożsamości, które mogą stać się podstawą do wypracowania modelu jego kompetencji oraz określenia faz rozwoju zawodowego nauczyciela.

Część II stanowiły dwie dyskusje panelowe. Uczestnicy nawiązując do robotyzacji oraz rzeczywistości rynkowej zwrócili uwagę na konieczność mądrego podejścia do edukacji, aby zachować konkurencyjność polskiej gospodarki w świecie. Zastanawiano się nad zawodem nauczyciela i jego przyszłości. Na uwagę zasługuje wystąpienie przedsiębiorcy i właściciela grupy kapitałowej Multico. Pan Zbigniew Jakubas z widocznym szacunkiem odniósł się do pracy i roli, jaką odgrywa nauczyciel w dzisiejszych czasach. Jego wypowiedź dotycząca wysiłku wkładanego przez pedagogów, który często bywa niedoceniony ze szkodą dla wielu talentów, nagrodzona została długimi oklaskami. Pan Jakubas dodał, iż pracownik, który nie będzie potrafił nadążyć za postępem, może ponieść porażkę. W erze stale doskonalących się pracowników, to na nauczycielach spoczywa trudne zadanie uświadomienia młodemu pokoleniu potrzeby ich permanentnego rozwoju, jako że robotyzacja staje się nieunikniona.

W dalszych wystąpieniach poruszano takie kwestie jak:
- kwalifikacje winny równać się kompetencjom,
- kompetencje ogólne i zawodowe to kompetencje przyszłości,
- sojusze na rzecz wiedzy i umiejętności sektorowych to konieczność,
- rzetelne wykonywanie zawodu wiąże się z wiedzą i pokorą,
- praca winna oznaczać inteligentne zaangażowanie się w organizację,
- porażka organizacji tracących talenty,
- rolą nauczyciela jest pomoc młodemu człowiekowi, by ten był odpowiedzialny za zmierzenie się z rzeczywistością,
- logika szkoły jest inna niż logika miejsca pracy,
- koniecznością biznesu i innych środowisk jest dojrzała obserwacja, w celu skutecznego prognozowania i zarządzania ciągłą zmianą,
- zrozumienie konieczności uczenia się przez całe życie, nie tylko na etapie szkolnym, by rozumieć nowe metodologie, tak aby sztuczna inteligencja wspomagała nas w dobrych celach i nie budziła lęku użytkownika.

Fundacja od 25 lat zarządza programami edukacyjnymi, pomaga polskim szkołom, uczelniom i instytucjom edukacyjnym poprawić jakość kształcenia odwołując się do innowacyjnych form. Współpraca międzynarodowa, nowe metody, bogata baza doświadczeń, efektywne nauczanie – to kreatywni nauczyciele i uczniowie, a co za tym idzie - dobra przyszłość.

Uczestnicy Kongresu, to praktycy działający na rzecz edukacji. Mgr Marzanna Gromotowicz swoją współpracę z FRSE nawiązała już w 1998 roku. W 2014 roku z ramienia FRSE otrzymała Nominację w Konkursie EDUinspirator2014 w kategorii EDUKACJA SZKOLNA, za działalność na rzecz rozwoju edukacji w środowisku lokalnym.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z sentymentem wspomina się pierwszy projekt: “CULTURE - AN EVERLASTING HERITAGE”, realizowany w latach 2007-2009 wraz z 11 szkołami europejskimi. Pełniliśmy wówczas rolę koordynatora całego projektu międzynarodowego. Za motto obraliśmy piękne słowa naszego włoskiego przyjaciela Giuseppe Blandino, który powiedział: “Let’s cooperate the world will be better.” Okazały się one ponadczasowe. Mądrość Giuseppe nabrała szczególnego charakteru i mocy w trakcie realizacji kolejnego projektu: "Take responsibility today for a better tomorrow!".

Obecnie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. realizowany jest, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej KONKURS 2017, projekt „Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły.” Pieczę nad projektem sprawują: mgr Karolina Wojtal (koordynator i twórca projektu), mgr Anna Kurzacz (zastępca koordynatora) i mgr Marzanna Gromotowicz (twórca projektu, wsparcie merytoryczne działań projektowych).

Obecność na Kongresie traktujemy jako wyróżnienie naszej dotychczasowej pracy i wzmocnienie, które zaoowocuje w przyszłości pozytywnymi postawami uczniów i absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Pozytywnie nastraja wiadomość, że trwają intensywne prace nad projektem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie wydatków przeznaczonych na następcę programu Erasmus+.

Dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom wydarzenia za spotkanie, które z pewnością było dla nas inspiracją do refleksji i dalszych działań w naszej przestrzeni zawodowej.

mgr Marzanna Gromotowicz, mgr Anna Kurzacz, mgr Karolina Wojtal

   

Gościmy  

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

   

Szukaj  

   

Partnerzy  

godlo polski


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie