• mar1.jpg
 • mar3.jpg
 • mar4.jpg
 • mar5.jpg
 • mar6.jpg
 • mar7.jpg
 • mar8.jpg
 • mar9.jpg
 • mar10.jpg
 • mar11.jpg
 • mar12.jpg
 • mar13.jpg
 • mar14.jpg
 • mar15.jpg
 • mar16.jpg

l2

   

ZMIANY ZAPISU W STATUCIE V LO IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Uchwała Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

z dnia 26 września 2018r.

Na podstawie art.42.1,art.50.2 pkt 1. oraz art.52.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

O Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz.U.nr 256 z 2004r. poz. 2572. z późniejszymi

zmianami) oraz § 40.1 Statutu V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Rada Pedagogiczna postanawia, co następuje:

§ 1.

§66.ustęp 4.pkt 10 a) otrzymuje brzmienie: podczas zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych - obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez uzyskania zgody nauczyciela, pod którego opieką znajduje się uczeń. Posiadane przez ucznia urządzenia elektroniczne, w tym telefony komórkowe, powinny być przez ucznia wyłączone i na czas zajęć złożone w specjalnych pojemnikach umieszczonych w klasach i na salach gimnastycznych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Witek

 

 

 

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

   

Szukaj  

   

Partnerzy  

godlo polski


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie