• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg


Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas I-III szkół średnich do udziału w projekcie „Stawiamy na rozwój”,

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich liceach ogólnokształcących w okresie realizacji projektu tj. 01.08.2018 - 31.07.2020 poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic (195 K, 77 M) w zakresie wyrównywania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej 5 częstochowskich liceach ogólnokształcących, poprzez doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzonych metodą eksperymentu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Wsparciem będą mogli zostać objęci wszyscy uczniowie/uczennice liceów objętych wsparciem z tym, że w pierwszej kolejności rekrutowani będą uczniowie/uczennice ze zdiagnozowanymi deficytami wiedzy. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną następujące licea ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego; III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego; V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe; XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego.

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1) Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych:
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego:
- matematyka
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza:
- matematyka
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe:
- matematyka
- język angielski
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego:
- matematyka
- język angielski
- biologia
- chemia
- geografia
2) Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu:
III Liceum Ogólnokształcące im. dr Wł. Biegańskiego
- matematyka
- biologia
- chemia
- geografia
- fizyka
XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego:
- matematyka
- biologia
- chemia
- geografia

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 29.10. 2018 R. DO 14.11.2018 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, Projekt pn. „Stawiamy na rozwój” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Zatwierdził:
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Spis załączników:

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_SNR.pdf
zal_10_lista_podstawowa_uczniowie_uczennice.doc
zal_11_lista_rezerwowa_uczniowie_uczennice.doc
zal_12_rezygnacja.doc
zal_1_katalog_kryteriow.doc
zal_2_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice ILO.doc
zal_3_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice III LO.doc
zal_4_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice V LO.doc
zal_5_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice VIII LO.doc
zal_6_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice XII LO.doc
zal_7_oswiadczenie_uczestnik_projektu.doc
zal_8_rekomendacja_uczen.doc
zal_9_deklaracja_uczestnictwa.doc

Kliknij, aby pobrać załączniki ...

Jeśli masz problem z otwarciem - pobierz 7-zip (https://www.7-zip.org/)

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

   

Szukaj  

   

Partnerzy  

godlo polski


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie