• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
Jan Paweł II

Biblioteka Szkolna V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie

zaprasza uczniów do udziału w konkursie literacko-filmowym

z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

 "Podziękowania dla Papieża Polaka"

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Cele konkursu:
- propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Janie Pawle II,
- rozbudzanie kreatywności uczniów,
- popularyzacja twórczości Karola Wojtyły.
3. Zadanie konkursowe:
• uczestnik wykonuje autorską kartkę pocztową z życzeniami z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II lub wyraża wdzięczność dla Karola Wojtyły za jego pontyfikat i/lub życie i/lub twórczość literacką.
LUB
• uczestnik przygotowuje autorskie nagranie w formacie MP4, w którym składa życzenia z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II lub wyraża wdzięczność dla Karola Wojtyły za jego pontyfikat i/lub życie i/lub twórczość literacką.
4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie V LO. Część filmowa konkursu skierowana jest w głównej mierze do uczniów klas o profilu filmowym, jako oryginalna forma wyrazu artystycznego.
5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 zgłoszenia.
6. Wymagania techniczne:
- kartka pocztowa: rozmiar: max. A4; format pliku: JPG, PNG lub PDF,
- MP4: czas trwania nagrania: do 90 s.
7. Kryteria oceny:
- oryginalne ujęcie tematu,
- zgodność z tematyką konkursu,
- zawartość merytoryczna i walory estetyczne kartki pocztowej,
- zawartość merytoryczna nagrania.
8. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    oraz     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.05.2020 roku (piątek) z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy. W tytule maila należy napisać: „Konkurs literacko-filmowy”.
9. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 02.06.2020 roku.
10. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na profilu biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
11. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa w osobach: wicedyrektor szkoły: mgr Aneta Salachna, nauczyciele bibliotekarze: mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina Noszczyk.
12. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy doborze materiałów.
13. Przesłanie zgłoszenia przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację pracy konkursowej oraz danych osobowych uczestnika.
14. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe!


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

 


Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie literacko-filmowym z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II "Podziękowania dla Papieża Polaka".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… / (imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w konkursie literacko-filmowym z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II "Podziękowania dla Papieża Polaka", organizowanym przez Bibliotekę Szkolną V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
………………………………..            ……………………..............................
(Data)                                      (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w konkursie literacko-filmowym z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II "Podziękowania dla Papieża Polaka". zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
• Na szkolnym profilu Facebook: V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
• Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Edyta Pietrzkowska

mgr Ewelina Noszczyk

   

Gościmy  

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


bartrog logo


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie