Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Informacje dotyczące trybu zdalnego nauczania w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie obowiązujące od 19 października 2020r.

 

 

Wprowadza się następujące rozwiązania:

1. Tygodniowy plan lekcji w poszczególnych oddziałach pozostaje bez zmian. Nauczanie zdalne obowiązuje na wszystkich przedmiotach. Realizowana będzie na bieżąco podstawa programowa z danego przedmiotu. Nauczyciele będą kreatywnie wykorzystywać materiały edukacyjne, co jest zgodne z tegorocznymi priorytetami z nadzoru pedagogicznego MEN.

2. Nauczanie zdalne jest prowadzone w następujący sposób:

a) uczniowie mają obowiązek zalogowania się na każdej lekcji na platformę Microsoft Teams (obecność będzie wpisywana do e-dziennika przez nauczyciela przedmiotu) i uczestnictwa w zajęciach on-line

b) nauczyciele logują się do aplikacji Microsoft Teams nie później niż o godzinie wyznaczonej tygodniowym planem zajęć, są dostępni na kanale głosowym w czasie całej jednostki lekcyjnej (45 minut). Przerwy pomiędzy czasem udziału w nauczaniu zdalnym uczniowie powinni przeznaczyć na zmianę rodzaju wykonywanych czynności - odciążenie narządu wzroku, zmiana pozycji ciała

c) nauczyciel uwzględniając na jednostce lekcyjnej prowadzonej zdalnie zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej - z użyciem monitorów komputerowych (np. maksimum 30 minut przy komputerze i 15 minut bez jego użycia np. czytanie tekstów, rozwiązywanie zadań, karty pracy i inne lub 50% godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć przy komputerze i 50% bez komputera)

d) nauczyciele zapisują w dzienniku elektronicznym w polu temat zajęć edukacyjnych: "Nauczanie zdalne: Temat lekcji”. W zakładce: ZADANIA DOMOWE wpisują zadaną pracę domową uczniom

e) zajęcia z uczniami są prowadzone na obowiązującej platformie edukacyjnej Microsoft Teams przy użyciu komputera lub telefonów komórkowych

f) materiały edukacyjne mogą zawierać różne elementy np. linki, ćwiczenia, karty pracy, dłuższe formy wypowiedzi pisemnych, filmy, prezentacje, quizy on-line, ćwiczenia na platformach edukacyjnych np. e-podreczniki. Nauczyciele mogą skorzystać z materiałów udostępnianych na stronie MEN

g) nauczyciele będą systematyczne oceniać i na bieżąco informować rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez dziennik elektroniczny

h) metody i formy pracy dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach będą dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów. Nauczyciele będą komunikować się indywidualnie z uczniem, rodzicem/opiekunem poprzez e-dziennik i platformę Microsoft Teams

i) szczególną troską będą otoczeni uczniowie klas maturalnych. Nauczyciele i wychowawcy są zobligowani do motywowania uczniów do pracy z materiałami egzaminacyjnymi publikowanymi na stronie CKE

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

4. Nauczyciele bibliotekarze są zobowiązani do przekazywania uczniom informacji o ciekawych lekturach, książkach audio związanych z promowaniem czytelnictwa. W tym trudnym czasie będą zachęcać uczniów do czytania.

5. Pedagog szkolny jest zobowiązany do przekazywania uczniom na bieżąco informacji na temat sposobów uniknięcia zarażenia koronawirusem; zestawów ciekawych ćwiczeń relaksacyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz informacji dotyczących doradztwa zawodowego.

6. Nauczyciele wspierający proces kształcenia kontaktują się ze swymi wychowankami i ich rodzicami poprzez e-dziennik, telefon i platformę Microsoft Teams na bieżąco, zgodnie z planem zajęć w celu wspierania uczniów i pomocy w pracy samodzielnej w domu.

7. Jeżeli z przyczyn losowych (np. technicznych) uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach rodzic ma prawo prosić o usprawiedliwienie takiej nieobecności wychowawcę przez e-dziennik podając przyczynę.

8. Każdy uczeń i jego rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciel ma obowiązek odpisać na wiadomość od ucznia, czy rodzica. Konsultacje odbywać się będą za pomocą e-dziennika. Nauczyciel ma obowiązek odpowiedzieć najpóźniej w następnym dniu roboczym.

9. Lekcje prowadzone zdalnie będą poddawane obserwacjom doraźnym, w tym obserwacjom niezapowiedzianym.

10. Nauczyciele, którzy z dowolnych przyczyn nie mają możliwości wykonania z domu czynności związanych z nauczaniem zdalnym zobowiązani są do stawiania się w pracy w czasie określonym według tygodniowego rozkładu zajęć w celu wykonania tych czynności z wykorzystaniem szkolnego sprzętu.

dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Witek

   

Gościmy  

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie