• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

Biblioteka Szkolna V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym:
"Święta i ferie z książką w tle". Zdjęcia należy przesłać do dnia 27.01.2021r. 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w okresie świątecznym.
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia.
5. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.01.2021 roku (środa) z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy. Wymagania techniczne zdjęcia: rozmiar - rozdzielczość 800 x 600 pikseli. Typ: JPG lub PNG. Zdjęcia bez obróbki za pomocą filtrów. W tytule maila należy napisać: Konkurs - „Święta i ferie z książką w tle”.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 02.02.2021 roku.
7. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu biblioteki szkolnej na Facebooku.
8. Kryteria oceny:
- oryginalne ujęcie tematu
- walory estetyczne zdjęcia
- zgodność z tematyką konkursu
9. Prace konkursowe będzie oceniać komisja konkursowa w osobach: wicedyrektor szkoły: mgr Aneta Salachna, nauczyciele bibliotekarze: mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina Noszczyk.
10. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy doborze materiałów.
11. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i klasy oraz przedstawieniem wizerunku na zdjęciach publikowanych na wystawie pokonkursowej.
12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja jego regulaminu oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego).
Prawidłowo wypełnione załączniki należy zeskanować lub sfotografować i wysłać mailem na adres biblioteki szkolnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie

Ja ………………………………………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisana/y oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu fotograficznego "Święta i ferie z książką w tle" i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych na konkurs zdjęć i posiadam do nich pełnię praw autorskich.

……………………………………. ………………………………………
(miejscowość, data) (podpis)

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie fotograficznym "Święta i ferie z książką w tle"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… / (imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w konkursie fotograficznym "Święta i ferie z książką w tle" organizowanym przez Bibliotekę Szkolną V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
……………………………….. ……………………..............................
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w konkursie fotograficznym "Święta i ferie z książką w tle" zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
Na bibliotecznym profilu Facebook: Biblioteka V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
W prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

mgr Ewelina Noszczyk

mgr Edyta Pietrzkowska

   

Gościmy  

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie