Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

dziennikarstwo2 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I i II do udziału w konkursie: „Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!”. Regulamin konkursu poniżej...

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!

Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna V Liceum Ogólnokształcącego

im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas I oraz II V LO

 

Cele konkursu:

 • propagowanie idei czytania
 • promocja czytelnictwa wśród młodzieży
 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • promowanie książek

 

Termin wysłania prac do organizatora: 19.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 26.04.2021 r.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych i drugich V LO. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. Autorzy prac konkursowych składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory zaświadczeń stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu promującego czytanie, książki, bibliotekę.

Praca może być wykonana w dwóch wariantach:

 1. na kartce papieru o formacie a4 lub większym, następnie sfotografowana i wysłana na adres e-mail biblioteki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. przygotowana za pomocą programu graficznego (np. Canva, Crello), zapisana w formacie .jpg, a następnie przesłana na adres e-mail biblioteki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy uczestnik przesyła tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej pracę.

W temacie maila należy podać dane według wzoru: hasło konkursu "Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!", imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl, na profilu Biblioteki szkolnej V LO na portalu społecznościowym Facebook oraz w prasie lokalnej: Życie Częstochowy i Powiatu.

Prace oceniać będzie jury w osobach:

 • wicedyrektor szkoły: mgr Aneta Salachna

 • nauczyciele bibliotekarze: mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina Noszczyk

 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, kompozycję, ogólny wyraz artystyczny, estetykę, pomysłowość, kreatywność.

 • Na zwycięzców czekają nagrody!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

mgr Edyta Pietrzkowska

mgr Ewelina Noszczyk

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja jego regulaminu oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego).

Prawidłowo wypełnione załączniki należy zeskanować lub sfotografować i wysłać mailem na adres biblioteki szkolnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie

Ja ………………………………………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisana/y oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego "Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!" i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego na konkurs plakatu i posiadam do niego pełnię praw autorskich.

……………………………………. ………………………………………

(miejscowość, data) (podpis)

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie "Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… / (imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w konkursie plastycznym "Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!" organizowanym przez Bibliotekę Szkolną V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

………………………………..                                                        ……………………..............................

(Data)                                                                               (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

     *Niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w konkursie "Zdalne nauczanie? Proponuję czytanie!" zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:

 • Na bibliotecznym profilu Facebook: Biblioteka V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;

 • Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;

 • W prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.

 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie