Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

  

 prezentacjamultimedialna1

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: „100 lecie urodzin najlepszego trenera piłkarskiego w historii Polski Kazimierza Górskiego”.

W marcu przypadła setna rocznica urodzin polskiego trenera stulecia – Kazimierza Górskiego. Zapraszamy wszystkich uczniów klas I i II do wzięcia udziału w konkursie o tym wybitnym trenerze.

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

mgr K. Łudzik
mgr R. Budzynowski

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
pt. "100 lecie urodzin najlepszego trenera piłkarskiego w historii Polski Kazimierza Górskiego"

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej trenera Kazimierza Górskiego.

Cele konkursu:

 • popularyzacja osoby Kazimierza Górskiego,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • popularyzacja osiągnięć kadry narodowej w piłce nożnej,
 • upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach trenera,
 • kształtowanie świadomości i wiedzy młodzieży,
 • zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych,
 • zapoznawanie uczniów z historią sportu.


Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp, jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów, maksimum 25 slajdów.

Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku pamięci do sekretariatu szkoły. Do prac konkursowych proszę dołączyć kartę zgłoszeniową (zał. nr 1). Prace przyjmowane będą do dnia 23.04.2021 r., a wyniki ogłoszone zostaną 10.05.2021 r.

Kryteria oceny prac konkursowych: wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej.

Kryteria oceny:

 • interesujący i przyciągający uwagę sposób ujęcia tematu,
 • oryginalne ujęcie tematu,
 • przeznaczenie dla jak najszerszego grona osób,
 • walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Komisja będzie zwracać także uwagę na: estetykę, samodzielność pracy, zawartość prezentacji, grafikę i całą szatę graficzną, efekt wizualny, przejrzystość, techniczną poprawność wykonania.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę. 

Organizatorzy:
mgr Radosław Budzynowski
mgr Krzysztof Łudzik

 

Opis alternatywny: Na zdjęciu znajduje się Kazimierz Górski. Źródło: PAP- St. Jakubowski

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA do szkolnego konkursu "100 lecie urodzin najlepszego trenera piłkarskiego w historii Polski Kazimierza Górskiego".

Kategoria konkursowa: uczniowie V liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Imię i nazwisko ucznia, klasa: ……………….…..……………………………………..……………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka w zakresie imię, nazwisko, wiek, wizerunek (zdjęcie), a także moich danych w zakresie imię i nazwisko.
Dane zbierane są w celu przeprowadzenia szkolnego konkursu "100 lecie urodzin najlepszego trenera piłkarskiego w historii Polski Kazimierza Górskiego".
Jednocześnie wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie pracy dziecka w materiałach promocyjnych szkoły.

………………………………………………….
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika

 

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie