Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

  unia Europejska


W dniu 29.03.2021 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ogłoszono konkurs na stanowisko prowadzącego kurs języka angielskiego jako wsparcie językowe dla uczestników projektu Programu POWER SE pt.”Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer Umowy:  2020-1-PL01-KA101-080766.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, która przeprowadzi 30-godzinny kurs języka angielskiego dla uczestników projektu POWER SE pt. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia.


Celem niniejszego konkursu jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego, który podniesie kompetencje językowe uczestników projektu, tak aby byli oni w stanie porozumiewać się w tym języku podczas mobilności. Kurs języka angielskiego będzie służyć jako wsparcie językowe dla uczestników. Jego celem jest także przełamanie bariery językowej uczestniczących oraz umożliwienie im porozumiewania się z osobami z innych krajów europejskich. Dzięki temu udział w mobilności będzie łatwiejszy i dużo bardziej efektywny.

Procedura rekrutacji

1. Konkurs jest skierowany do nauczycieli języka angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Rekrutacja trwa od 30 marca 2021r. do 23 kwietnia 2021 r.
3. Zainteresowani nauczyciele opracowują program nauczania obejmujący 30 godzin dydaktycznych na specjalnie do tego przeznaczonych drukach stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Nauczyciele składają programy nauczania w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z dopiskiem Projekt POWER SE Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia.
5. Ostateczny termin składania programów upływa 23 kwietnia 2021 r.
6. Oceny programów dokona trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły. Ocenie podlegać będzie adekwatność i różnorodność dobranych tematów oraz zastosowane narzędzia pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii.
7. Wyłonienie osoby, która poprowadzi kurs nastąpi 27 kwietnia 2021 r.
8.Nauczyciel, który zostanie wybrany do przeprowadzenia kursu zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie.


Realizacja kursu

Nauczyciel prowadzący ustala z grupą sposób i częstotliwość prowadzenia zajęć, tak aby zapewnić jak najwyższą jakość i efektywność nauczania. Uczestnicy, po ukończonym kursie otrzymają specjalne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie. Kurs zakończy się najpóźniej do 20 października 2021 r. Udział w kursie jest bezpłatny.

Postanowienia końcowe

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn niezależnych.
Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły oraz koordynatorzy projektu: Karolina Wojtal i Anna Kurzacz

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Program nauczania dla kursu języka angielskiego w ramach projektu POWER SE pt. Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (przesłany drogą mailową do nauczycieli języka angielskiego)

 

mgr Anna Kurzacz, mgr Karolina Wojtal

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 324 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie