Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

 dziennikarstwo2

 

Zapraszamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w V Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego "Check your English".

Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ „CHECK YOUR ENGLISH”


● Organizatorem Konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

● Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.

● Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy w maju 2023r. zdawać będą egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

● Nauczyciel zgłasza uczniów chcących wziąć udział w konkursie drogą mailową do 28.03.2023r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać wypełnione dokumenty (Zał. 1; Zał. 2 i Zał. 3).

● Każda szkoła może zgłosić tylu uczniów, ile klas ósmych znajduje się w danej szkole podstawowej. Jeśli w szkole jest tylko jedna klasa ósma, można zgłosić dwóch uczniów.

● Konkurs odbędzie się dnia 4 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul Krakowska 29. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.

● Konkurs jest jednoetapowy i składa się wyłącznie z części pisemnej.

● Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie A2+/B1 zgodnie z opisem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

● Zadania konkursowe będą zadaniami typu egzaminacyjnego i będą sprawdzać sprawności językowe testowane na egzaminie ósmoklasisty.

● Konkurs potrwa 60 minut.

● Uczestnicy są zobowiązani do przeniesienia swoich odpowiedzi na osobny arkusz odpowiedzi, na którym wpisują swoje imię i nazwisko. Sprawdzeniu podlegają wyłącznie arkusze odpowiedzi.

● Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13.04.23r. na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

● Laureatami Konkursu zostaną osoby, które zdobędą I, II, III miejsce. O kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych z całego testu.

● Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe lub inne nagrody, które będzie można odebrać w sekretariacie V Liceum począwszy od 14.04.2023r.

● Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu.

● Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, w tym do odwołania Konkursu, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10.

● W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa,
b. numer telefonu: 34-324-23-14,
c. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/lo5
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną upublicznione w celu promocji konkursu oraz promowania osiągnięć uczestnika Konkursu na podstawie:
● wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji
● art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.
Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook i Instagram. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych portali.
5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny w sekretariacie szkoły.
W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. (Dz. 2019 poz. 1231)

Autorki Konkursu
Anna Kurzacz
Dorota Pożarlik

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie