Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

 

Zapraszamy uczniów klas I i II do wzięcia udziału w Konkursie "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko - i hiszpańskojęzycznych".

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin Konkursu "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko - i hiszpańskojęzycznych"

Cele konkursu:
1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i hiszpańskiego.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań o krajach niemiecko - i hiszpańskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem świąt, zwyczajów i obrzędów.
3. Sprawdzenie wiadomości uczniów na temat życia i kultury w krajach niemiecko - i hiszpańskojęzycznych.
4. Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa:
1. Adresatami Konkursu są uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
2. Każdy uczestnik może być autorem maksymalnie 1 pracy konkursowej.
3. Termin przesłania prac: do 14 maja 2021 r., do nauczycieli języka niemieckiego i hiszpańskiego.
4. Forma pracy: Lapbook (obrazkowa mapa myśli, składana książeczka z kieszonkami, zakładkami, ruchomymi elementami, kolorowa, zawierająca dużo informacji przekazanych w urozmaicony sposób), format dowolny, technika dowolna, wpisy dokonywane są w języku niemieckim/hiszpańskim, dopuszczalne jest zastosowanie słowniczka polsko–niemieckiego/polsko-hiszpańskiego. Uczniowie po wykonaniu pracy, przesyłają ją w postaci 3 podpisanych zdjęć (nazwisko_imię_tytuł pracy_nr zdjęcia) wraz z załącznikami i klauzulą RODO do organizatorów konkursu.
5. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem.

Ocena i nagrody:
1. Jury oceniać będzie zawartość merytoryczną, poprawność językową, estetykę wykonania, kreatywność.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymują drobne nagrody, dyplomy i oceny celujące/bardzo dobre z języka niemieckiego/hiszpańskiego.

Organizatorzy: Zespół języka niemieckiego i hiszpańskiego

 

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu Konkursu przez uczestnika

Oświadczenie
Ja ………………………………………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko- i hiszpańskojęzycznych" i akceptuję jego postanowienia. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
……………………………………. ……………………
(miejscowość, data i podpis) 

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko- i hiszpańskojęzycznych"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich* …………………………………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w Konkursie "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko- i hiszpańskojęzycznych" organizowanym przez Zespół Języków Obcych przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej.
………………………………..    ……………………....................................
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemiecko- i hiszpańskojęzycznych zgodnie z regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl; w prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

 

 Opis alternatywny zdjęć:
1. Plakat reklamujący Konkurs "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach niemieckojęzycznych"
2. Plakat reklamujący Konkurs "Święta, zwyczaje i obrzędy w krajach hiszpańskojęzycznych"

   

Gościmy  

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie