Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

dziennikarstwo2

Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do udziału w konkursie promującym ideę czytelnictwa widzianą przez pryzmat obiektywu.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zobacz regulamin!!!

Szczegóły i zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie http://pm.katowice.pl/biblioteka/przylapani-na-czytaniu/

 

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO - FOTOGRAFICZNEGO „Przyłapani na czytaniu”

Biblioteka działająca w Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu pt. „Przyłapani na czytaniu”.

I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.
2. Celem konkursu jest:
   - propagowanie „mody na czytanie”,
   - wizualizowanie pasji czytania, miłości do książek,
   - rozwijanie zainteresowań i promowanie fotografii wśród uczniów,
   - prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
3. Tematyką zdjęć jest osoba (kolega, koleżanka, członek rodziny) „przyłapana” na czytaniu książki, np. w autobusie, tramwaju, na ławce, w szkole, po prostu gdziekolwiek.

II. Zasady konkursu
4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na zdjęciu oraz innych dóbr prawnie chronionych.
d. uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek) na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy w konkursie oraz publikacji zdjęć na fanpage’u Pracowni:
https://www.facebook.com/BibliotekaPalacuMlodziezy/
e. prawa autorskie są niezbywalne i należą do uczestnika konkursu, który nadsyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, że jest autorem nadesłanej pracy i posiada do niej prawa autorskie.
f. uczestnik konkursu wysyłając maila zgłoszeniowego tym samym oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
g. uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży.

6. W przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenia z pkt. 2 składa prawny opiekun.
7. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię.
8. Zdjęcie prosimy przesłać w dwóch kopiach, muszą one spełniać następujące warunki techniczne:
a. rozmiar: 1 kopia min. 2560 x 1920 pixeli, 2 kopia około 500 x 400 pixeli,
b. fotografie zapisane w formacie JPG podpisane wg schematu:
nazwisko_imię_D.jpg (dla rozmiaru 2560 x 1920 pixeli),
nazwisko_imię_M.jpg (dla rozmiaru 500x400 pixeli),
c. rozdzielczość min. 72 dpi,
d. rozmiar zdjęcia: 1 kopia max. 6 MB z minimalną kompresją, 2 kopia max. 300 KB.
9. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy automatycznie udzielają organizatorowi nieograniczoną czasowo licencję na publikację ich prac w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/BibliotekaPalacuMlodziezy i na wystawie pokonkursowej na terenie Pałacu Młodzieży.
10. Prace konkursowe należ przesyłać na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z załączoną metryczką: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail.
Termin nadsyłania prac trwa w czasie: 1 – 30 czerwca 2021 r .
FINAŁ: 9 lipca 2021 r.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
11. Nadesłane na konkurs prace zostaną opublikowane w dniu 1 lipca 2021 r. na
profilu facebookowym biblioteki Pałacu Młodzieży:
https://www.facebook.com/BibliotekaPalacuMlodziezy
Od tego momentu można oddawać swoje głosy.
Głosowanie zakończy się w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 17.00.
Warunkiem ważnego głosu (like’a) jest polubienie naszej strony na Facebooku.
12. Konkurs przebiega dwuetapowo:
Etap I: W tym etapie zostanie wyłonionych 10 zdjęć z największą ilością oddanych głosów (like'ów) na profilu facebookowym biblioteki Pałacu Młodzieży.
Etap II: Ocena jury. 10 zdjęć zakwalifikowanych do tego etapu ocenianych jest przez jury.
Jury wyłoni trzech zwycięzców najlepszych zdjęć. Decyzje jury konkursu są ostateczne.
13. Kryteria oceny:
1) Zgodność z wymogami technicznymi.
2) Zgodność z tematyką.
3) Zgodność z celami konkursu.
4) Subiektywna ocena nauczycieli bibliotekarzy.
14. Skład jury:
Pracownicy biblioteki.
15. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe
16. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych.
17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18.Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich.
Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.
19. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatora konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.
20.Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.

V. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26; tel. 32 25 16 431 wew. 1121; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Pałacu Młodzieży możliwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
5) Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku.
7) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.


Powodzenia!

Barbara Sowa
Kierownik pracowni komunikacji społecznej
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
Mikołowska 26, 40-066 Katowice
Tel.: +48 32 251 64 31
http://pm.katowice.pl
Nasz Facebook

  
 
 
 
   
   
 
   

Gościmy  

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie