Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

ksiazka_konkurs.jpg 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: "Książka, którą warto  przeczytać".

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, napisz, weź udział i wygraj nagrody!  

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

"KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ"

Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna V Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas V LO

Cele konkursu:
• propagowanie idei czytania,
• promocja literatury pięknej wśród młodzieży,
• pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
• kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
• poznanie upodobań literackich młodych ludzi,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
• promocja książek,
• rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin wysłania prac do organizatora: 03.12.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 08.12.2021 r.

Warunki uczestnictwa:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów V LO. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. Autorzy recenzji składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory zaświadczeń stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
• Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki.
• Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
• Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
• Prace powinny napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu "Książka, którą warto przeczytać", imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
• Recenzja może zawierać inicjał i inne ozdobniki (np. zilustrowana okładka, rysunek nawiązujący do treści). Zastosowanie inicjału i ozdobników podniesie walory estetyczne pracy.
• Prace do 2 stron A-4.
• Recenzje należy wysłać mailem na adres biblioteki szkolnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Prace konkursowe nie będą zwracane.
• Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl oraz w prasie lokalnej: Życie Częstochowy i Powiatu.
• Prace oceniać będzie jury w osobach: icedyrektor szkoły mgr Aneta Salachna, nauczyciele bibliotekarze: mgr Edyta Pietrzkowska, mgr Ewelina Noszczyk
• Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Załącznik nr 1

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika.

Oświadczenie
Ja ………………………………………………….. (imię i nazwisko) niżej podpisana/y oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu na recenzję ulubionej książki "Książka, którą warto przeczytać" i akceptuję jego postanowienia.

 

……………………………………. ………………………………………
(miejscowość, data) (podpis)

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Konkursie na recenzję ulubionej książki: "KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………… / (imię i nazwisko uczestnika) moich* w celu udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: "Książka, którą warto przeczytać" organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
……………………………….. ……………………..............................
(Data) (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, tel. (34)324-23-14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu (34)362-51-05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: "Książka, którą warto przeczytać" zgodnie z Regulaminem Konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności:
   a) Na bibliotecznym profilu Facebook: Biblioteka V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie;
   b) Na stronie internetowej szkoły: www.vmickiewicz.pl;
   c) W prasie lokalnej: "Życie Częstochowy i Powiatu".
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie Szkoły.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie