ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

w roku szkolnym 2020/2021


Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2020/2021

https://slaskie.edu.com.pl/

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

teczka2020

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

NOWE TERMINY:


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - 15 czerwca – 10 lipca 2020 r.
2. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej - 23 czerwca - 7 lipca 2020 r.
3. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - 26 czerwca - 10 lipca 2020 r.
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca - 4 sierpnia 2020 r.
5. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 12 sierpnia 2020 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły - 13 - 18 sierpnia 2020 r.

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020 r.

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

W roku szkolnym 2020/2021 planuje się utworzenie klas z przedmiotami

realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA I A - (profil filmowy): język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.
 • KLASA I B - (profil dziennikarski): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, język francuski oraz przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska.
 • KLASA I C - (profil biologiczno-chemiczny): język angielski, biologia, chemia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie.
 • KLASA I D - (profil społeczny): język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne.
 • KLASA I E - (profil filmowy): język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, j. francuski lub j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.
 • KLASA I F - I grupa F g - 15 miejsc - (profil geodezyjny): matematyka, geografia, informatyka, przedmiot uzupełniający: projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej.
 • KLASA I F - II grupa F f - 15 miejsc - (profil politechniczny): matematyka, fizyka, informatyka, przedmiot uzupełniający: projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski, język niemiecki.


W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji
 • KLASA I A - język polski, język angielski, historia. 
 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA I B - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I C - język angielski, biologia, chemia.
 • język polski, matematyka, biologia, chemia.
 • KLASA I D - język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.
 • język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I E - język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I F -
 • I grupa F g - 15 miejsc: matematyka, geografia, informatyka.
 • II grupa F f - 15 miejsc, matematyka, fizyka, informatyka.
 • język polski, matematyka, geografia, informatyka (grupa F g) 

 

 • język polski, matematyka, fizyka, informatyka (grupa F b) 

  
Punktacja za poszczególne oceny:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
- języka polskiego,
- matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
- języka obcego nowożytnego.
Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Do klas pierwszych przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się najwyższą liczbą punktów wśród kandydatów do danego oddziału według limitu miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r.

Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie