Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


Zanieczyszczenia powietrza w znaczący sposób wpływają na zdrowie człowieka i innych organizmów żywych. Przy każdym wdechu do naszych płuc trafia pół litra powietrza. Duże zanieczyszczenie może powodować bóle głowy, obniżenie odporności, podrażnienie oczu, problemy z oddychaniem oraz różnego rodzaju choroby ze strony układu oddechowego i układu krążenia.

Z tego powodu stan jakości powietrza jest regularnie sprawdzany. Substancje monitorowane pod kątem jakości powietrza to: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon, pyły zawieszone PM10 i PM2,5, benzen, benzopiren, ołów, arsen, kadm, nikiel, rtęć.

Informacje na temat wpływu jakości powietrza na stan naszego zdrowia można znaleźć na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa dotyczącą jakości powietrza zapraszam Was do wzięcia udziału w akcji promującej jego ochronę.

Należy przygotować plakat (wielkość A3) na temat (1 lub kilka do wyboru):
- miejsc o wyjątkowo czystym powietrzu z uwzględnieniem organizmów wskaźnikowych,
- zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza,
- sposobów przeciwdziałania tym zanieczyszczeniom,
- źródeł zanieczyszczeń.

Pracę należy przynieść w terminie do 22 maja do pani Sylwii Ciężkowskiej.
Nagrodą będzie ocena bardzo dobra z biologii, a najciekawsze prace za zgodą autorów zostaną wywieszone na terenie szkoły.

mgr Sylwia Ciężkowska

Kategorie_stanu_powietrza1.png

 

Kategorie_stanu_powietrza_c.d.png

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie