Drukuj
Odsłony: 6921
Caritas
Caritas
Szkolne Koło Caritas działające przy V LO im. A. Mickiewicza jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Szkolne Koło Caritas liczy 43 członków.

Są to uczniowie kl. I – III. Opiekunami koła są: mgr Dorota Magacz, mgr Iwona Karlak oraz ks. Tadeusz Zawierucha. Koło powstało w 2003 roku. Szkolne Koło Caritas realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:  organizowanie spotkań, dyskusji, organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i charytatywnych (m.in. zabawa dla niepełnosprawnych, rekolekcje, pielgrzymki diecezjalne), udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej (m.in. kwesta w supermarketach na rzecz osób niepełnosprawnych, zbiórka żywności, ogólnopolskie akcje: Jałmużna Wielkopostna, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom), prowadzenie kroniki.
 
 
 
 
 

Członkiem Koła może być każdy uczeń naszej szkoły, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa. Zapraszamy do odwiedzenia stron CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

ks. Tadeusz Zawierucha