Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w III edycji Szkolnego Konkursu Chemicznego „Atomowy Mistrz Licealistów".

Zobacz regulamin!!!

REGULAMIN
III edycji Szkolnego Konkursu Chemicznego
„Atomowy Mistrz Licealistów”
rok szkolny 2021/2022

1. Organizatorem Konkursu jest mgr Agnieszka Humaj i mgr Adam Makówka, nauczyciele chemii.

2. Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów swoich umiejętności z zakresu chemii. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów zainteresowanych chemią, którzy pragną dobrze przygotować się do matury z chemii. 

4. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział do nauczyciela chemii. Na platformie Teams zostanie utworzony zespół o nazwie konkurs - „Atomowy Mistrz Licealistów”. W zespole tym zostanie umieszczony regulamin konkursu . Osoby zapisane na konkurs, będą dołączone do zespołu. 

5. Linki do poszczególnych etapów podane będą na zespole 15 min. przed rozpoczynającymi się etapami. 

6. Zaczynamy punktualnie o wyznaczonej godzinie. 

7. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

8. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap - 14.12.2021 godz. 8.00 -9.00; sala nr 10
Uczniowie rozwiązują 30 zadań, / test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią/, przygotowany na platformie Testportal. Czas rozwiązania 60 min. 

Do drugiego etapu, finałowego, przechodzi 6 uczestników z najwyższą ilością punktów. 

II etap - termin podany będzie przez organizatorów
Uczniowie rozwiązują 6 zadań otwartych, na platformie Testportal. Czas rozwiązania 45 min.
Laureatami są uczniowie, którzy zdobędą miejsca od 1-3. 

9. Konkurs będzie obejmował materiał: budowa atomu, promieniotwórczość, wiązania chemiczne (treści teoretyczne oraz rachunkowe).

10. Zadania konkursowe będą zadaniami typu egzaminacyjnego i będą sprawdzać wiadomości uczestników. 

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie podanym przez nauczycieli uczących oraz na stronie internetowej szkoły. 

12. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 

13. Wręczenie nagród – osoby zainteresowane będą poinformowane o zasadach odbioru dyplomów i nagród.

14. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu i jego reklamą. 

15. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa: mgr Agnieszka Humaj, mgr Adam Makówka

Organizatorzy

 

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 339 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie