Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


“Atomowy Mistrz Licealistów”

10 listopada odbędzie się I etap szkolnego konkursu chemicznego “Atomowy Mistrz Licealistów”. Chętnych uczniów zapraszamy do udziału.

Zobacz regulamin!!!

Zgłoszenia przyjmują Pani mgr Agnieszka Humaj i Pan mgr Adam Makówka. Bliższych informacji udzielają organizatorzy.

mgr Agnieszka Humaj

mgr Adam Makówka

 

REGULAMIN

III edycji Szkolnego Konkursu Chemicznego

„Atomowy Mistrz Licealistów”

rok szkolny 2022/2023

 

1. Organizatorem Konkursu jest mgr Agnieszka Humaj i mgr Adam Makówka, nauczyciele chemii.

2. Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów swoich umiejętności z zakresu chemii.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów zainteresowanych chemią, którzy pragną dobrze przygotować się do matury z chemii.

4. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział do nauczyciela chemii. Na platformie Teams zostanie utworzony zespół o nazwie konkurs - „Atomowy Mistrz Licealistów”. W zespole tym zostanie umieszczony regulamin konkursu. Osoby zapisane na konkurs będą dołączone do zespołu.

5. Linki do poszczególnych etapów podane będą na zespole 15 min. przed rozpoczynającymi się etapami. 

6. Zaczynamy punktualnie o wyznaczonej godzinie.

7. Udział w konkursie jest dobrowolny.

8. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap  -  10.11.2022 godz. 10.50.00 - 11.50 (4 godzina lekcyjna) 

 Uczniowie rozwiązują 32 zadania, / test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią oraz pytania  prawda/fałsz, przygotowany na platformie Testportal. Czas rozwiązania 60 min.

Do drugiego etapu finałowego, przechodzi 8 uczestników z najwyższą ilością punktów.

  • II etap - termin podany będzie przez organizatorów

Uczniowie rozwiązują 6 zadań otwartych. Czas rozwiązania 45 min. II etap odbywa się w szkole.

Laureatami są uczniowie, którzy zdobędą miejsca od 1-3.

9. Konkurs będzie obejmował materiał: budowa atomu, promieniotwórczość, wiązania chemiczne. (Treści teoretyczne oraz rachunkowe)

10. Zadania konkursowe będą zadaniami typu egzaminacyjnego i będą sprawdzać wiadomości uczestników

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie podanym przez nauczycieli uczących oraz na stronie internetowej szkoły.

12. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

13. Wręczenie nagród – osoby zainteresowane będą poinformowane o zasadach odbioru dyplomów i nagród.

14. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu i jego reklamą.

15. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa: mgr Agnieszka Humaj, mgr Adam Makówka.

Informacje o konkursie oraz link do I etapu będzie dostępny na platformie Teams.

Organizatorzy

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie