Drukuj
Odsłony: 754

DZIEŃ PATRONA

Co roku w naszej szkole obchodzimy uroczystość Dnia Patrona. Organizujemy ją krótko przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ wieszcz Adam Mickiewicz urodził się w Wigilię. Jest to święto całej naszej społeczności. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują spektakl oparty na twórczości poety. Część artystyczna jest okazją, by zaprezentować swoje talenty aktorskie, rozwijać je, by pokonywać swoje ograniczenia. Twórczość Adama Mickiewicza także poprzez obchody jego święta staje się przestrzenią ciekawej lekcji pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów, przeżywania wzruszeń oraz dobrej zabawy!

Zobacz także:

04.01.2018 „Inspiracje Panem Tadeuszem” – Dzień Patrona
https://www.vmickiewicz.pl/2431-inspiracje-panem-tadeuszem-dzien-patrona

24.01.2016 SZKOLNE IMIENINY WIESZCZA
https://www.vmickiewicz.pl/1997-szkolne-imieniny-wieszcza

03.11.2018 Słowa dla mojej Ojczyzny - wyniki konkursu
https://www.vmickiewicz.pl/2550-slowa-dla-mojej-ojczyzny-wyniki-konkursu

15.12.2019 Jubileusz 70-lecia V LO im. Adama Mickiewicza
https://www.vmickiewicz.pl/2733-jubileusz-70-lecia-v-lo-im-adama-mickiewicza

mgr Krystyna Kosel

KONKURS ORTOGRAFICZNY

W trosce o czystość i poprawność językową w naszej szkole odbywają się konkursy ortograficzne o tytuł Mistrza Ortografii. Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny i rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego. Laureaci prezentują wysoki poziom wiedzy z zakresu polskiej ortografii.

Zapraszamy do udziału!

28.12.2019 - Na podium w konkursie ortograficznym
https://www.vmickiewicz.pl/2745-na-podium-w-konkursie-ortograficznym-2

04.11.2018 - Na podium w konkursie ortograficznym
https://www.vmickiewicz.pl/2547-na-podium-w-konkursie-ortograficznym

04.11.2018r. - Na podium w konkursie ortograficznym
https://www.vmickiewicz.pl/2547-na-podium-w-konkursie-ortograficznym

Zostań Mistrzem Recytacji

Szkolny Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza wpisał się na stałe w tradycję naszej szkoły i jest popularny wśród młodzieży. Laureaci konkursu biorą udział – niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia – w zewnętrznych konkursach recytatorskich: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który interesuje się poezją i literaturą, lubi występy przed publicznością, chce się rozwijać i doskonalić swoje predyspozycje i uzdolnienia.

Gwarantujemy duże emocje. Zapraszamy!

Konkursy recytatorskie

03.11.2019 - Na podium w Konkursie Literackim
https://www.vmickiewicz.pl/2707-na-podium-w-konkursie-literackim

17.11.2019 - Konkurs recytatorski rozstrzygnięty
https://www.vmickiewicz.pl/2727-konkurs-recytatorski-rozstrzygniety-4

04.11.2018 - Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty
https://www.vmickiewicz.pl/2543-konkurs-recytatorski-rozstrzygniety-3

03.12. 2017– KONKURS RECYTATORSKI - ROZSTRZYGNIĘTY!!!
https://www.vmickiewicz.pl/2374-konkurs-recytatorski-rozstrzygniety-2

11.11.2017 - Szkolny Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza
https://www.vmickiewicz.pl/2344-szkolny-konkurs-recytatorski-im-adama-mickiewicza

03.01.2017 - Konkurs Recytatorski okiem uczennicy klasy IIIa
https://www.vmickiewicz.pl/2200-konkurs-recytatorski-okiem-uczennicy-klasy-iia

28.05.2017 - Wielki sukces Natalii Musiał - III miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji św. Jana Pawła II
https://www.vmickiewicz.pl/2286-wielki-sukces-natalii-musial

08.12.2016 - Szkolny Konkurs Recytatorski
https://www.vmickiewicz.pl/2185-konkurs-recytatorski-rozstrzygniety

04.12.2016 - Konkurs recytatorski - wyniki
https://www.vmickiewicz.pl/2184-konkurs-recytatorski-wyniki

20.11.2016 – XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
https://www.vmickiewicz.pl/?start=517

09.06.2016 - Wielki sukces Dominiki Sitek - I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
https://www.vmickiewicz.pl/2071-wielki-sukces-dominiki-sitek

29.03.2016 - II Ogólnopolski konkurs Recytatorski
https://www.vmickiewicz.pl/2022-ii-ogolnopolski-konkurs-recytatorski

mgr Danuta Zielińska

 

POWIATOWY KONKURS LITERACKO – HISTORYCZNO – FILMOWY „EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”

Konkurs ma na celu propagowanie historii i kultury Częstochowy oraz regionu, popularyzację interesujących miejsc związanych z historią naszego miasta i okolicy, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży na polu literackim i filmowym.

Realizacja zadań konkursowych może mieć formę:
- pisemną (tekst historycznoliteracki z elementami publicystyki); forma wypowiedzi dowolna. Ocenie podlegają następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, sposób prezentacji tematu, styl, zapis. Maksymalnie 3 strony tekstu ( ok.750 słów), czcionka nr 14, 2(dwa egzemplarze)
- filmową; forma realizacji dowolna. Ocenie podlegają: zgodność fabuły filmu z tematem, sposób prezentacji tematu, technika realizacji filmu (montaż, dźwięk, sposoby ujęć, np. wykorzystanie różnych planów). Maksymalnie 10 minut – czas emisji, 2 (dwa egzemplarze).

UDZIAŁ W KONKURSIE
https://www.vmickiewicz.pl/2703-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie

mgr Margarita Janik