Drukuj
Odsłony: 567


Wychowanie to proces wspomagania w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Zrównoważony rozwój w każdym obszarze, zrozumienie własnego funkcjonowania w świecie oraz relacje z innym ludźmi pozwolą odnosić sukcesy i żyć szczęśliwie. Profilaktyka to proces wspomagania w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka wspomaga proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Zgodnie z regulacją ustawową program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje cztery sfery: fizyczną, intelektualną, społeczną oraz duchową. Podstawowym założeniem naszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest budowanie pomostu między wychowaniem i profilaktyką. Program tworzy harmonijne relacje między przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem umiejętności oraz postaw uczniów. Stanowi zaplanowany zestaw oddziaływań na ucznia, nauczyciela, rodzica i środowisko lokalne.

Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. Program powstał po identyfikacji sukcesów i porażek wychowawczych szkoły posługując się statystykami szkolnymi i indywidualnymi przypadkami; potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców; problemów i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole. Š

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022 adobe blueprint pdf icon

 

dr Melania Orzechowska

 

 

Przykłady naszych działań ...


Dzień Bezpiecznego Internetu

https://www.vmickiewicz.pl/2609-dzien-bezpiecznego-internetu

Odpowiedzialność prawna nieletnich - prelekcja

https://www.vmickiewicz.pl/2612-odpowiedzialnosc-prawna-nieletnich-prelekcja

Szkoła wolna od narkotyków

https://www.vmickiewicz.pl/2608-szkola-wolna-od-narkotykow

Spektakl: "My, dzieci z dworca ZOO"

https://www.vmickiewicz.pl/2616-spektakl-my-dzieci-z-dworca-zoo-oraz-targi-edukacyjne

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

https://www.vmickiewicz.pl/2572-1-grudnia-swiatowy-dzien-walki-z-aids

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

https://www.vmickiewicz.pl/2555-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego