Drukuj
Odsłony: 710

Instytucje, z którymi współpracujemy:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34
tel. kom. 533 300 966
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://zppp.ids.czest.pl/strona-glowna/

Współpraca z naszym liceum jest realizowana w formie działań zawartych w kontraktach opartych o analizę potrzeb placówek. Na terenie szkół prowadzone są działania wspierające nauczycieli, wychowawców, pedagogów i logopedów szkolnych w zakresie: szkoleń rad pedagogicznych, konsultacji dla nauczycieli, coachingu, mediacji, grup wsparcia dla pedagogów i logopedów szkolnych. Poradnia ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju ucznia, poprzez diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną) oraz orzecznictwo. Uczniowie mający problemy są kierowani na indywidualne konsultacje z pedagogiem, psychologiem i/lub terapeutą. Dodatkowo na terenie placówki organizowane są Punkty Konsultacyjne pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców.


Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 361 93 92
tel. kom. 533-377-180
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: http://ciz.ids.czest.pl

Poradnia realizuje wszechstronne zadania z zakresu orientacji i poradnictwa szkolnego i zawodowego, których adresatem jest młodzież miasta Częstochowy i okolic.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel.: (34) 37 24 200
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://mops.czestochowa.pl/mops2/

Ośrodek oferuje wsparcie w zakresie: przeciwdziałania przemocy, pomocy osobom z niepełnosprawnością, usług opiekuńczych, stypendiów i zasiłków szkolnych, pieczy zastępczej oraz specjalistycznego poradnictwa prawnego. Współpraca z MOPS występuje w przypadku problemów rodzinnych, gdzie pomoc ze strony szkoły jest niewystarczająca, pomoc dotyczy nie tylko spraw materialnych, ale też wsparcia ze strony asystentów rodziny.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Jasnogórska 15a
42-200 Częstochowa
tel.: 34 344-99-00, 34 344-99-01
fax: 34 362-72-10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: http://psse.czest.pl/

PSSE wspomaga szkoły w ochronie zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych. Współpraca obejmuje realizację programów koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej, udział w konkursach, akcjach, happeningach promujących zdrowy styl życia.

Straż Miejska
ul. Krakowska 80 blok 3, 42-200 Częstochowa
tel. 34 3683190, tel. alarmowy: 986 lub 112
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: https://sm.czestochowa.pl/

Współpraca następuje w sytuacjach kryzysowych, interwencjach, działaniach edukacyjnych oraz sprawdzaniu bezpieczeństwa wokół terenu szkoły.

Komisariat Policji IV w Częstochowie
ul. Kopernika 38, 42-200 Częstochowa
tel. 478581711
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współpraca obejmuje pomoc doraźną w sytuacjach wymagających wsparcia (kradzież, pobicie, zastraszanie).

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 366-31-21
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres usług obejmuje: pomoc psychologiczną, pomoc socjalną, pomoc prawną, psychoterapię, grupy wsparcia oraz warsztaty na temat współuzależnienia.

Sąd Rejonowy
ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
tel. (0 34) 36 84 488, (0 34) 37 79 962
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd wspiera szkołę w rozwiązywaniu problemów uczniów. Zleca wgląd w sytuację rodzinną oraz interwencję mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki ze strony rodziny.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ul. Waszyngtona 47a, 42-217 Częstochowa
tel.034 324 77 58
tel.kom.+48 502 741 525
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. PCK współpracuje z naszą szkołą przy
prowadzeniu kampanii i działań, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwaniu honorowych dawców krwi. PCK wspomaga szkołę w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzeniu działalności edukacyjnej wśród młodzieży oraz angażowaniu społeczności szkolnej w wolontariat.

CARITAS
ul. ks. Stanisława Staszica 5, 42-200 Częstochowa
tel. 34 368 05 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje misję niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły towarzyszą we wszystkich akcjach i pomagają realizować nowe pomysły.

dr Melania Orzechowska