Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

w roku szkolnym 2022/2023


Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2022/2023

https://slaskie.edu.com.pl/

 

 

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

 

 

Wniosek 2021

 

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkół podstawowych.

 

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie klas z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

 • KLASA I A - (profil filmowy): język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.
 • KLASA I B - (profil dziennikarski): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, język francuski oraz przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska.
 • KLASA I C - (profil biologiczno-chemiczny): język angielski, biologia, chemia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: matematyka dla chemika.
 • KLASA I D - (profil społeczny): język polski, j. angielski, geografia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne.
 • KLASA I E -  (profil psychologiczny): język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, j. francuski lub j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii.
 • KLASA I F - I grupa F p - 15 miejsc - (profil politechniczny): matematyka, geografia, informatyka, przedmiot uzupełniający: projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej.
 • KLASA I F  - II grupa F m - 15 miejsc - (profil medyczny): matematyka, biologia, chemia, przedmiot uzupełniający: chemia w medycynie. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski, język niemiecki.

W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc. Jeżeli klasa podzielona jest na dwie grupy, w każdej grupie obowiązuje limit 15 miejsc.

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

 • KLASA I A - język polski, język angielski, historia. 
 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA I B - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I C - język angielski, biologia, chemia.
 • język polski, matematyka, biologia, chemia.
 • KLASA I D - język polski, język angielski, geografia.
 • język polski, matematyka, język angielski, geografia. 
 • KLASA I E – język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
 • język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I F -
 • I grupa F p - 15 miejsc: matematyka, informatyka, geografia
  II grupa F m - 15 miejsc: matematyka, biologia, chemia
 • język polski, matematyka, informatyka, geografia
 • język polski, matematyka, biologia, chemia

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący  – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry  – 14 pkt
dostateczny  – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
-    języka obcego nowożytnego.

Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Do klas I - V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

 

1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 16 maja – 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lipca 2022 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 21 – 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 29 lipca 2022 r.

6. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie: 1 – 3 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-sz/

Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas lub grup (w przypadku podziału klasy na grupy) dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 199 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie