Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

w roku szkolnym 2021/2022


Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2021/2022

https://slaskie.edu.com.pl/

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

Wniosek 2021

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klas-wstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022/

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez Ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

4. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

5. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

6. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

7. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

8. Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

9. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

10. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie klas z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA I A - (profil filmowy): język polski, język angielski, historia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo.
 • KLASA I B - (profil dziennikarski): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, język francuski oraz przedmiot uzupełniający: edukacja dziennikarska.
 • KLASA I C - (profil biologiczno-chemiczny): język angielski, biologia, chemia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki oraz przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii.
 • KLASA I D - I grupa D p - 15 miejsc - (profil psychologiczny): język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii.
 • KLASA I D - II grupa D s - 15 miejsc - (profil społeczny): język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, nauczane języki obce: j. angielski, j. francuski oraz przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne.
 • KLASA I E - I grupa E p - 15 miejsc - (profil politechniczny): matematyka, geografia, informatyka, przedmiot uzupełniający: projektowanie stron www z elementami grafiki komputerowej.
 • KLASA IE  - II grupa E m - 15 miejsc - (profil medyczny): matematyka, biologia, chemia, przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii. Nauczane języki obce w obu grupach: j. angielski, język niemiecki.

W każdej klasie obowiązuje limit 30 miejsc.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

Klasy z przedmiotami realizowanymi   w zakresie rozszerzonym Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji
 • KLASA I A - język polski, język angielski, historia. 
 • język polski, matematyka, język angielski, historia
 • KLASA I B - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • KLASA I C - język angielski, biologia, chemia.
 • język polski, matematyka, biologia, chemia.
 • KLASA I D -
 • I grupa D p - 15 miejsc: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie
 • II grupa D s - 15 miejsc, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

 • język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

 

 • język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • KLASA I E -
 • I grupa E p - 15 miejsc: matematyka, informatyka, geografia
 • II grupa E m - 15 miejsc: matematyka, biologia, chemia
 • język polski, matematyka, informatyka, geografia

 

 • język polski, matematyka, biologia, chemia

  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie