Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć Wam najbardziej prestiżowe konkursy z zakresu biologii. Mam nadzieję, że przedstawi on wam idee tych konkursów i zachęci Was do wzięcia udziału chociaż w jednym z nich. Dysponuję literaturą przedmiotową oraz materiałami, które pomogą rzetelnie przygotować się do nich.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (OWE) jest konkursem organizowanym od 1985 roku dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody. Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw i działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

Olimpiada składa się z trzech etapów.

•I etap: eliminacje szkolne – polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań opracowanych przez Komitet Główny Olimpiady.

•II etap: eliminacje okręgowe – są dwu częściowe, najpierw uczestnicy rozwiązują test z 50 zadaniami przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady. 12 uczestników, którzy uzyskali najlepsze rezultaty kwalifikuje się do części ustnej. W tej części uczestnik losuje zestawy sześciu pytań problemowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się siedmiu najlepszych.

•III etap: eliminacje krajowe (centralne) – ich zadaniem jest wyłonienie finalistów i laureatów Olimpiady Ekologicznej. Polegają one na przeprowadzeniu części pisemnej składającej się z testu zawierającego 50 zadań. Wyłanianych jest 10 najlepszych uczestników (należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi), którzy przystępują do części ustnej złożonej z sześciu pytań. Wyniki decydują o zajętych miejscach.

Finalistom i laureatom etapu centralnego olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na ponad 60 polskich uczelni. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej eliminacji krajowych.

mgr Natalia Myga

Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi i pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie.

W pierwszym etapie uczeń opracowuje temat oraz przygotowuje pracę badawczą, na podstawie której kwalifikowany jest do następnego etapu, w którym odpowiada na pytania zamknięte i otwarte. W trzecim - centralnym etapie, bierze udział 70 najlepszych uczniów. Zawody trzeciego stopnia mają charakter: praktyczny, pisemny i ustny, organizowane i poprzedzone recenzjami prac badawczych. Laureaci olimpiady z wynikiem 100% przyjmowani są na najlepsze polskie uczelnie.

mgr Natalia Myga

KONKURS - CZY WIESZ CO JESZ?

Dniu 18 marca 2020 roku (w środę) o godzinie 10.00 odbył się wewnątrzszkolny (smartfonowy/internetowy) konkurs dla uczniów klas pierwszych i drugich, promujący zdrowy tryb życia: CZY WIESZ CO JESZ?

Założeniem konkursu było nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale również dobra zabawa. Dlatego mamy 2 grupy zwycięzców:

I. Z największą ilością zdobytych punktów:
1. miejsce - Jakub Dądela (IIC) - 51180 pkt
2. miejsce - Dominika Pędzioch (Ii) - 50730 pkt
3. miejsce - Julia Rados (IIC) - 49680 pkt

oraz

II. Z największą trafnością prawidłowych odpowiedzi i ilością punktów:
1. miejsce - Julia Rados (IIC) - 87 % (49680 pkt)
2. miejsce - Maja Ryszczuk (IC) - 87 % (48910 pkt)
3. miejsce - Olga Makówka klasa (IJ) - 87 % (47460 pkt).

Trzecią grupę stanowią finaliści, czyli zdobywcy 80 % i więcej trafnych odpowiedzi.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za tak liczny udział (79 uczestników), za poświęcony czas i dobrą zabawę. Gratulujemy wiedzy - średni wynik to 66%, a najwyższy wynik – 87%. Mamy nadzieję, że jeśli będą kolejne, podobne konkursy, również weźmiecie w nich udział.

Organizatorzy:
mgr Natalia Myga - nauczyciel biologii
mgr Agnieszka Humaj - nauczyciel chemii

   

Gościmy  

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie