Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości,
On nie zna granic lądu ani mórz.
Niech żyje nam czerwony krzyż ludzkości,
Vive Internationale Croix-Rouge!
(fragment "Hymnu PCK")


PCK to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa. PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła oraz każdy, kto pragnie z potrzeby serca nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK. Szkolne Koło PCK w V LO ma bardzo bogate tradycje. Wiele pokoleń uczniów aktywnie angażowało się i angażuje nadal w jego działalność. Szczególnie bliscy są nam najmłodsi, jak również uczniowie naszej szkoły, stąd też wiele naszych działań skupia się na pomocy dzieciom i młodzieży.

 


10 maja 2023 r.odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Rejonowy Oddział PCK w Częstochowie. Celem mistrzostw było podniesienie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Zobacz zdjęcia!!!


W czwartek 3 października 2019 roku wystartowała jedna z największych akcji promująca honorowe krwiodawstwo w Częstochowie. „Wampiriada” to mająca długą tradycję akcja poboru krwi, w którą już od kilkunastu lat zaangażowani są uczniowie V LO. Tradycyjnie grupa młodzieży klas trzecich naszego liceum pod opieką mgr Iwony Zimmerman wzięła udział w tak szczytnym celu. Niezwykła atmosfera i wyjątkowy charakter akcji sprawia, że jest to wydarzenie niezapomniane, a oddawanie krwi staje się czymś przyjemnym, kiedy jednocześnie można oglądać popisy wokalne, aktorskie i taneczne młodzieży.

PCK

Życie ludzkie to nieoceniona wartość, a zarazem bardzo krucha. Dla niektórych jednak udzielenie pierwszej pomocy koncentruje się tylko na powiadomieniu odpowiednich służb ratowniczych. Jednak należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia niezmiernie istotna jest pomoc poszkodowanemu w pierwszych minutach po wystąpieniu zdarzenia przed pojawieniem się wykwalifikowanego zespołu ratownictwa medycznego. Ludzie, którym powierza się zdrowie oraz życie drugiego człowieka, powinni zdawać sobie sprawę, jaka odpowiedzialność spoczywa na nich, w związku z powyższym każdy z nas musi pamiętać o prawnym obowiązku udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

28 września nasza szkoła kolejny już raz była miejscem, gdzie charytatywnie oddawano krew. Wydarzenie wspierane przez PCK, a przeprowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach rozpoczęło się o godzinie 9:00. Przygotowanie i organizacja akcji poboru krwi było również zasługą opiekunek Szkolnego Koła PCK: mgr Iwony Zimmerman i mgr Katarzyny Szlosar. Duża ilość plakatów umieszczonych wewnątrz szkoły oraz w sali poboru krwi miała zachęcić osoby, które spełniały warunki do jej oddania.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie