Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 smartcookie101

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE”,

którego organizatorem jest  V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.


§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie pod patronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz wydawnictwa Macmillan.

§ 2. Termin, miejsce i czas trwania konkursu
Etap szkolny konkursu odbędzie się 18-22 stycznia 2021 r .* w siedzibie szkoły, która do niego przystąpi. Godzinę rozpoczęcia konkursu ustala dyrektor danej szkoły podstawowej. Konkurs trwa 45 minut.

*W razie nowych wytycznych związanych z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 dopuszcza się możliwość zorganizowania konkursu w wersji zdalnej za pomocą platform edukacyjnych wykorzystywanych przez daną szkołę w nauczaniu zdalnym lub przesunięcie terminu, z tym że nie później niż 29.01.2021r.


Etap powiatowy odbędzie się w czwartek 24 lutego 2021 r. * o godzinie 9:00 w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 29. Konkurs trwa 90 minut. Dodatkowo przewiduje się ok. 30 min. czasu na rejestrację uczestników oraz czynności organizacyjne.

* W razie nowych wytycznych związanych z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 dopuszcza się możliwość zorganizowania konkursu w innym terminie lub całkowite odwołanie konkursu.

§ 3. Zakres wiedzy i umiejętności

1. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu leksykalnego, obejmującego znajomość wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem (załącznik nr 3).

2. Na etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem (załącznik nr 4).

3. Na etapie powiatowym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy z zakresu znajomości wyrażeń idiomatycznych związanych z jedzeniem, składającego się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych.

§ 4. Cele Konkursu
1. Promowanie wśród uczniów idei uczenia się języków obcych, a zwłaszcza rozbudzenie u nich chęci pogłębiania wiedzy związanej z zagadnieniami leksykalnymi (wyrażeniami idiomatycznymi).
2. Umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
4. Zachęcanie do współpracy szkół na terenie 3 powiatów.

§ 5. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs zorganizowany został dla wszystkich uczniów uczących się języka angielskiego z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.

§ 6. Przebieg Konkursu
1. Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Do etapu szkolnego może przystąpić każda szkoła podstawowa z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego.
4. Każda szkoła otrzyma materiały (test i klucz odpowiedzi) do etapu szkolnego konkursu drogą mailową i/lub listowną (załącznik nr 4).
5. Każda szkoła przystępująca do konkursu ma obowiązek wykonać tyle kopii testu (lub rozdysponować w wersji elektronicznej), ilu uczniów zgłosiło chęć uczestnictwa w konkursie.
6. Dyrektor szkoły przystępującej do konkursu wyznacza pracownie i opiekunów w liczbie zapewniającej prawidłowy przebieg konkursu.
7. Nauczyciele uczący języka angielskiego po zakończeniu pisania testu przez uczniów, sprawdzają jego rozwiązanie zgodnie z kluczem dostarczonym wraz z materiałami testowymi (załącznik nr 4).
8. Nauczyciele uczący języka angielskiego po sprawdzeniu wiedzy z zakresu znajomości idiomów, ustalają, 1-3 uczniów, którzy otrzymali najwyższe wyniki w szkole i wypełniają Kartę Zgłoszenia do Etapu Powiatowego, (załącznik 1) podając imię, nazwisko, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela uczącego danego ucznia. W przypadku, gdy więcej niż dwóch uczniów otrzymało takie same wyniki o wyborze decydują nauczyciele uczący.

* W przypadku, gdy zgłoszony uczeń/uczniowie ze względów zdrowotnych nie mogą wziąć udziału w konkursie dopuszczalny jest udział innego ucznia/uczniów z danej szkoły, z tym że organizatorzy powinni zostać powiadomieni o tym fakcie najpóźniej do dnia 22.02.2021r.


9. Rodzice/Opiekunowie ucznia podpisują zgodę na uczestnictwo oraz podanie danych osobowych ucznia na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego w przypadku zwycięstwa w konkursie. (załącznik 2)
10. Szkoła dostarcza Kartę Zgłoszenia uczniów oraz zgody ich rodziców i nauczycieli opiekunów (załączniki 1 i 2) osobiście, faksem, pocztą lub mailowo najpóźniej do dnia 05.02.2021r.
11. Testy na etapie powiatowym są sprawdzane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.
12. W czasie trwania konkursu nauczyciele opiekunowie będą mogli wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan (możliwe jest odwołanie szkolenia ze względu na nowe obostrzenia związane z COVID-19).

§ 7. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie
1. Szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie na etapie powiatowym do dnia 05.02.2021 r.
2. W każdej szkole podstawowej do Etapu Szkolnego Konkursu mogą się zgłosić uczniowie klas VII i VIII.
3. Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom uczącym języka angielskiego w swojej szkole.
4. Do Etapu Powiatowego Konkursu szkoła zgłasza 1-3 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkole i dostarczyli zgody na uczestnictwo oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
5. Szkoła przesyła dane uczniów (imię, nazwisko, klasę, nazwisko nauczyciela uczącego) na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do poniższego regulaminu oraz zgody na uczestnictwo oraz publikację ich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, stanowiące załącznik nr 2 poniższego regulaminu.
6. Zgłoszenia prosimy kierować na:
Adres pocztowy: V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa
Adres mailowy szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lubTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres mailowy organizatorów konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie lub faksem: 34 324 23 14/34 324 23 14. Wszelkie informacje można uzyskać także u mgr Kingi Michalik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub mgr Karoliny Wojtal - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 8. Zwycięzcy Konkursu
1. Na etapie szkolnym uczniowie, którzy osiągnęli 2 najwyższe wyniki w swojej szkole przechodzą do etapu powiatowego.
2. Na etapie powiatowym zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują nagrody ufundowane przez wydawnictwo Macmillan oraz zaświadczenie o zajęciu I, II lub III miejsca.
3. Wszyscy uczestnicy powiatowego etapu konkursu otrzymają Dyplom Uczestnictwa, a nauczyciele uczący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

§ 9. Obowiązki uczestnika Konkursu
1. Każdy uczestnik konkursu na etapie powiatowym zobowiązany jest do przedłożenia swojemu nauczycielowi zgody rodziców na udział oraz publikację swoich danych na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do samodzielnego wypełniania testu i niezakłócania przebiegu konkursu innym uczestnikom.

§10. Zmiany w regulaminie
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, terminie przeprowadzenia konkursu oraz odwołania konkursu z nowymi obostrzeniami związanymi z COVID-19.

§11. Postanowienia końcowe
1. Informacje o Konkursie, regulaminie oraz wyniki etapu powiatowego będą publikowane na stronie internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Częstochowie.
2. Dane o zwycięzcach Konkursu na Etapie Powiatowym zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.vmickiewicz.pl w dniu 8 marca 2021r.
3. Uroczyste wręczenia nagród nastąpi w dniu 17 marca 2021r.


Autorzy:
mgr Kinga Michalik
mgr Karolina Wojtal

Załączniki:

 1. Załącznik 1 Karta zgłoszenia
 2. Załącznik 2a Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
 3. Załącznik 2b Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna
   

Gościmy  

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie