Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas VII –VIII do wzięcia udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chemicznego.

Zobacz regulamin!!!

MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: „MŁODY CHEMIK”

Organizatorzy


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MŁODY CHEMIK”.

Zmiana formuły ze względu na stan epidemii organizowanego przez: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: dr Małgorzata Deska, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, mgr Katarzyna Serdiuk i V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: mgr Adam Makówka.

§ 1
Cele i zasięg 

1.1 Celem turnieju chemicznego jest:
∙ rozwijanie kreatywności,
∙ rozbudzanie wyobraźni,
∙ rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań uczniów,
∙ sprawdzenie umiejętności analizowania i rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
∙ skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych,
∙ rozwój logicznego myślenia,
∙ wdrożenie do samokształcenia,
∙ dobra zabawa w atmosferze zdrowej rywalizacji,
∙ zasięg międzywojewódzki /ogólnopolski/.

§ 2

Uczestnicy turnieju 

Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VII –VIII. 

§ 3
Struktura organizacyjna 

Współorganizatorami Turnieju Chemicznego są:
3.1 mgr Adam Makówka nauczyciel chemii w V Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie,
3.2 dr Małgorzata Deska, dr Krystyna Giełzak – Koćwin, mgr Katarzyna Serdiuk. Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

§ 4
Zadania komitetu

4.1 Rozprowadza do szkół drogą elektroniczną informacje o turnieju /regulamin/.
4.2 Przyjmuje zgłoszenia szkół do uczestnictwa w turnieju.
4.3 Przesyła pytania I etapu.
4.4 Sprawdza prace I etapu.
4.5 Kwalifikuje uczniów do drugiego etapu turnieju.
4.6 Przesyła informacje do szkół o wynikach I etapu i zakwalifikowaniu się uczniów do etapu drugiego.
4.7 Organizuje drugi etap turnieju.
4.8 Przesyła pytania II etapu.
4.9 Sprawdza prace II etapu.
4.10 Kwalifikuje uczniów do trzeciego etapu turnieju.
4.11 Przesyła informacje do szkół o wynikach II etapu i zakwalifikowaniu się uczniów do etapu trzeciego (finałowego).
4.12 Przesyła pytania III etapu.
4.13 Sprawdza prace III etapu.
4.14 Przyjmuje nadesłane projekty.
4.15 Powołuje komisję konkursową do oceny projektów.
4.16 Przesyła informacje o wynikach turnieju do danych szkół podstawowych 4.17 Organizuje zakończenie turnieju.
4.18 Przekazuje nagrody i dyplomy laureatom i finalistom.

§ 5
Organizacja turnieju

5.1 Turniej ma charakter indywidualny. 

5.2 Turniej prowadzony jest w trzech etapach. Szczegółowe informacje o organizacji etapów rozsyłane są przez organizatorów do szkół podstawowych. 

5.3 Tematyka turnieju oraz literatura przesyłana jest do szkół. 

5.4 Informacje o turnieju podawane są na stronie internetowej Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych: www.wnspt.ujd.edu.pl i V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: http://vmickiewicz.pl  

5.5 I etap turnieju odbywa się w formie on-line 15 grudnia (środa). Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w turnieju, rozwiązują test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią /zestaw 30 pytań/. Czas trwania 60 min. godz. rozpoczęcia 10.00. 

5.6 Do drugiego etapu Turnieju przechodzą osoby, KTÓRE UZYSKAŁY PRZYNAJMNIEJ 60 % PUNKTÓW. Informacje o kwalifikacji do drugiego etapu są wysyłane do szkół drogą elektroniczną do 22 grudnia /środa/.

5.7 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów zakwalifikowanych do II etapu /załącznik 1 skan lub zdjęcie/ szkoły przesyłają do organizatora nie później niż do 10 stycznia /środa/ na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem / Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych/. 

5.8 II etap odbywa się w formie on-line 26 stycznia /środa/
Uczniowie, którzy zakwalifikują się do udziału w II etapie turnieju, rozwiązują zestaw zadań zamkniętych oraz otwartych /obliczeniowych i problemowych/. Czas rozwiązywania zadań 90 min.. godz. rozpoczęcia 10.00.

5.9 Do trzeciego etapu Turnieju przechodzi 12 osób z najwyższą liczbą punktów. Informacje o kwalifikacji do trzeciego etapu są wysyłane do szkół drogą elektroniczną do 9 lutego /środa/ 

5.10 III etap turnieju odbywa się w formie on-line 23 marca /środa/.

Polega na:

- rozwiązaniu zestawu zadań otwartych /obliczeniowych i problemowych/. Czas rozwiązywania zadań 60 min.
- przygotowaniu projektu w programie Power point /20 slajdów/, który należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem / Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Podstawowych/ do 8 kwietnia /piątek/. 

5.11 Tytuł finalisty uzyskują uczniowie, którzy zajęli miejsca VII-XII, laureatami turnieju zostają osoby zajmujące miejsca od I do VI. 

5.12 Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbywa się w formie on-line 27 kwietnia /środa/.

Uwaga
1) Podstawą do udziału w konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Turnieju.
2) Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zakres wymagań:
I etap: obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej: 

1. Substancje chemiczne i ich właściwości.
2. Wewnętrzna budowa materii.
3. Wiązania chemiczne.
4. Reakcje chemiczne. Obliczenia związane z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.
5. Powietrze i jego składniki.
6. Woda i roztwory wodne. Rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworów. Obliczenia chemiczne.
7. Typy związków nieorganicznych: tlenki, kwasy, zasady, sole i ich zastosowania w życiu codziennym. Dysocjacja jonowa, odczyn i pH roztworów. 

II etap: zakres I etapu i wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej:
8. Hydraty.
9. Węgiel i jego związki, węglowodory.
10. Pochodne węglowodorów.
11. Substancje o znaczeniu biologicznym (aminy, alkohole, kwasy, estry, aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze). 

III etap: zakres I i II etapu oraz zagadnienia wykraczające poza podstawę programową: Mol, objętość molowa gazów, liczba Avogadro. Molowa interpretacja przemian chemicznych. Stężenia molowe roztworów. 

 

Wykaz proponowanej literatury: 

∙ Podręczniki i zbiory zadań do gimnazjum zatwierdzone przez MEN.
∙ Praca zbiorowa, Zadania z konkursów chemicznych dla gimnazjum, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2006.
∙ Z. Głowacki, Konkursy chemiczne w gimnazjum. Zestawy zadań z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2011.
∙ J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2008.
∙ A. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych, OE K. Pazdro, Warszawa 2005.
∙ M. Koszmider, G. Kozanecka, Zielone zadania. Ochrona środowiska w zadaniach chemicznych, WSiP Warszawa 1997.
∙ M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski Chemia. Zbiór zadań dla gimnazjum, Wyd. Operon 2009.
∙ K. Pazdro, M. Koszmider, Zadania od łatwych do trudnych. Chemia dla gimnazjalistów, OE K. Pazdro, Warszawa 2001.
∙ E. Spychała, D. Giełdzik, I. Figura, Zadania egzaminacyjne. Zbiór zadań z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjum, Wyd. Operon, 2011.

 

   pdf. zgoda_na_przetwarzanie_danych_zal.1

   
   

Gościmy  

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie