Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nasza szkoła jest placówką, której strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 848).

Ochrona własności intelektualnej – to temat bliski społeczności szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Pierwsze zainteresowania odwołują się do roku 2010, czyli od współpracy V LO z Fundacją im. Augustina-Jeana Fresnela, nad realizacją projektu OWI+ realizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten dotyczył propagowania uczciwości w nauce wśród uczniów szkół średnich oraz zagadnień związanych z plagiatowaniem prac maturalnych, prac semestralnych, prac domowych itp. Obecnie, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce realizujemy, we współpracy z Urzędem Patentowym RP, projekt "Własność intelektualna w Twojej szkole". Podjęte przez nas działania w ramach grupy online "KLUB KUSA" oraz zajęć bibliotecznych w szkole i prowadzonych na terenie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie (Prawo autorskie w domu i w szkole) bezpiecznie wzmacniają naszą kreatywność, zwłaszcza kiedy pracując w sieci wykorzystujemy różne narzędzia i zasoby interaktywne. Szukamy, wykorzystujemy, tworzymy mądrze. Uczymy się chronić interesy różnych twórców oraz swoje. To jest znakomita lekcja dla naszej świadomej odpowiedzialności.

Zobacz zdjęcia!!!


10 marca 2020 roku przedstawiciele Urzędu Patentowego RP spotkali z uczniami klasy IE się na warsztatach; dla uczestników konkursu Angielskiej Ortografii „Spelling Quiz” ufundowali nagrody i przekazali materiały dotyczące "Ochrony Własności Intelektualnej"; a gdy obejrzeli musical „My American Dream” w wykonaniu młodzieży naszej szkoły – byli pod wielkim wrażeniem występu, ale również profesjonalnie wykonanej prezentacji podsumowującej między innymi zaangażowanie wszystkich uczestników projektu.

Szczególnie aktywni w różnych działaniach na tym polu są uczniowie klasy Ii. Przykładem niech będzie jedna z uczennic klasy, która chętnie odpowiedziała na poniższe pytania:

• Czy prawo autorskie chroni pomysły?
Prawo autorskie nie chroni pomysłów. Realizacja danych pomysłów może być chroniona np. patentem lub zakazami nieuczciwej konkurencji.
• Co reguluje prawo autorskie?
Prawo autorskie ściśle reguluje zasady zapożyczenia pomysłów od sposobu wyrażenia pomysłu.
• Co to jest utwór?
Utwór to połączenie pomysłu z jego twórczym sposobem wyrażenia przez konkretną osobę. Utwór to np. tekst, film, grafika, muzyka itp.
• Na książkach, płytach z filmami itp. często widnieje oznaczenie ze znaczkiem ©, datą, nazwą wydawcy lub nazwiskiem autora oraz hasłem "Wszelkie prawa zastrzeżone". To tzw. "noty copyright" informujące o dacie publikacji i osobie, której przysługują autorskie prawa majątkowe. Czy brak takiej informacji znaczy, że można ją dowolnie skopiować i wykorzystać?
Brak informacji nie oznacza, że można kopiować i wykorzystać daną rzecz, ponieważ ona również podlega prawu autorskiemu.
• Kto jest twórcą?
Twórca to osoba, która wniosła do utworu swój wkład indywidualnej twórczości.
• Co to znaczy, że twórcy przysługują do utworu prawa autorskie?
"Twórcy przysługują do utworu prawa autorskie" oznacza, że wszyscy inni niż twórca potrzebują jego zgody na korzystanie z utworu.

Z nadzieją na dalszą współpracę z prawnikami i instytucjami zajmującymi się prawem autorskim, oraz każdym, któremu bliski jest temat ochrony własności intelektualnej.

mgr Marzanna Gromotowicz

 

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie