Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Cel konkursu.
Celem konkursu jest podejmowanie problematyki przejmowania odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy między innymi poprzez zespołowe zaprojektowanie i wykonanie plakatu.
Tematyka prac obejmuje szeroko rozumianą ochronę własności intelektualnej, w tym między innymi:
- bezpieczne i mądre korzystanie z zasobów internetowych;
- szacunek własnej pracy i cudzej;
- prawo autorskie.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I–III V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Do konkursu każda klasa może zgłosić do dwóch prac związanych z tematem konkursu.
2. Technika prac dowolna.
3. Format prac plastycznych A1 lub A3 .
4. Pracę należy opatrzyć tytułem i numerem klasy (po drugiej stronie pracy).
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Te, które nie spełniają wymagań technicznych i formalnych nie będą dopuszczone do konkursu.
6. Prace zgłoszone do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów kampanii społecznej w szkole - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
7. Jury dokona oceny prac i wybierze najlepszą. Jej autorzy zostaną nagrodzeni, o czym zostaną poinformowani niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.
8. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wernisażu szkolnym na pierwszym piętrze.

Termin dostarczania prac do 20 marca 2019 r.

Prace należy dostarczyć do nauczyciela mgr Marzanny Gromotowicz lub mgr Doroty Magacz. Osobami odpowiedzialnymi za udział w konkursie klas są wychowawcy klas.

Cele konkursu wpisują się w PRIORYTETY EDUKACYJNE MEN NA ROK SZKOLNY 2018/2019.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Organizatorzy kampanii społecznej w szkole - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

mgr Marzanna Gromotowicz, mgr Dorota Magacz, mgr Iwona Karlak, klasa IF

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie